• Cours de change
  • 4 399,93 AR
  • |
  • $3 987,83 AR

The Malagasy Way of Life

Fahasalamana

Tout voir
Fahasalamana
21/03/2023

Fiadiana amin’ny fahasamiahafana : trisomie 21, andao resahana !

Mbola vitsy amintsika Malagasy no mahafantatra ny aretina trisomie 21, antsoina ihany koa hoe « syndrome de down ». Noho izay tsy fahafantarana izay indrindra no mahatonga ny fiaraha-monina manilikilika ireo olona trisomiques. Manana zo mitovy amintsika anefa izy ireny ary afaka hiaraha-miaina tsara. Andeha ary ho resahina ny mahakasika ny trisomie 21.

Fahasalamana
17/03/2023

Ody sery natoraly sy tena mandaitra

Anisan’ny aretina tena manorisory ny sery : tsentsina ny orona, marary ny loha, tsy mahazo aina… Matetika dia misinda ho azy ny sery rehefa afaka 5 na 10 andro. Indraindray koa anefa mila manatona mpitsabo rehefa miampy fanaviana ny soritr’aretina. Te ho sitrana haingana ve ianao ? Ireto ary misy ody sery natoraly sy mandaitra azo atao.

Fahasalamana
15/03/2023

Zaza mikohaka sy misy rehoka ny tratrany : ireo fanafody natoraly hampitoniana azy

Mora andairan’ny kohaka sy sery ny zaza noho ny hery fiarovan’izy ireo mbola tsy matoy. Mampijaly azy ireo tokoa ny kohoka sy ny fisian’ny rehoka ao amin’ny tratrany. Ny mandeha mpitsabo no vahaolana azo antoka indrindra amin’ny fitsaboana izany. Etsy andaniny, afaka atao tsara ireto fanafody natoraly manaraka ireto mba ampitoniana ilay marary.

Fahasalamana
14/03/2023

Sosety : Tsy laokan'ny sahirana mihitsy fa tena mitondra vokatsoa

Sakafo tsy zovina amintsika intsony ny sosety. Efa maro no manao azy fangaron-daoka sy lasary. Tsy vitsy ihany koa anefa no tsy tia azy ity. Tsara anefa ny mampahafantatra fa mahatsara ny fahasalamana ny sosety. Indreto ary ireo zava-tsoa azo avy amin’ity farany.

Nahandro Gasy

Tout voir

Madagasikara

Tout voir

Maison & Jardin

Tout voir
Moov logo