• Cours de change
  • 4733.55 AR
  • |
  • $4416.52 AR

The Malagasy Way of Life

Madagasikara

Tout voir
Madagasikara
08/06/2023

Kilalao 26 jona : tandremo ireo mety hampidi-doza !

Rehefa volana jona toy izao dia manomboka mivoaka tsikelikely eny an-tsena eny ireo karazana kilalao fampifaliana ny ankizy rehefa 25 sy 26 jona. Mila mitandrina hatrany nefa isika ray aman-dreny satria misy amin’ireo kilalao amidy eny an-tsena no mety handratra na hankarary ny ankizy. Tsy adino ihany koa ireo kilalao izay mety hampidi-doza ny hafa.

Madagasikara
07/06/2023

« Délit de fuite » : tandremo fa enjehin’ny lalàna ary mahavoasazy !

Na dia voararan’ny lalàna tanteraka aza ny « délit de fuite » dia tsikaritra fa mbola tena betsaka ny manao izany raha ny eto andrenivohitra manokana. Fandikan-dalàna goavana ary mahavoasazy ny fanaovana izany. Tsara noho izany raha ampahafantarina ny be sy ny maro ny atao hoe délit de fuite sy ny sazy miandry ireo olona minia manao izany.

Madagasikara
06/06/2023

Ndeha ho resahina ny famorana na ny didim-poitra amin’ny fomba gasy

Ny vanim-potoana ririnina toy izao no fanatanterahana ny famorana raha ny eto afovoantany. Izany dia fomba atao amin’ny zazalahy mba hampijoro azy amin’ny maha lehilahy azy, hahery sy hatanjaka. Misy karazany maro ny fomba fanaovana ny famorana, ka ny fomba gasy no ndeha ho resahintsika anio.

Madagasikara
05/06/2023

Tontolo iainana : ny vahaolana amin’ny fandotoana ateraky ny plastika

Ankalazaina ny faha-5 jona isan-taona ny andro maneran-tany ho an’ny tontolo iainana. Nosafidiana manokana ny foto-kevitra « vahaolana amin’ny fandotoana ateraky ny plastika » tamin’ity taona 2023 ity. Ndeha ho resahina ny fiantraikan’izany fandotoana ateraky ny plastika izany raha ny eto Madagasikara manokana sy ny vahaolana hanenana izany.

Fahasalamana

Tout voir

Asa & Fianarana

Tout voir
Asa & Fianarana
24/05/2023

Fanadinam-panjakana : Ahoana no atao handresena ny tahotra ?

Maro ireo mpianatra no mahatsiaro tena mangovitra, marary kibo, manavy… rehefa manakaiky na tonga ny andro hiatrehana ny fanadinana. Mety miteraka tsy fahombiazana izany fahatahorana diso tafahoatra izany raha toa ka tsy voatohitra. Zaraina eto ary ireo fomba afaka ataon’ny mpianatra entiny handresena ny tahotra alohan’ny fanadinana.

Asa & Fianarana
22/05/2023

Mpianatra hiatrika fanadinana gym bac : ireo fiomanana atao

Efa manakaiky ny fotoana fiatrehan’ny mpanala fanadinana bac ny taranja fanatanjahantena. Mila fiomanana tsara ny fanatanterahana izany mba hahombiazana, fa indrindra hisorohana ny tranga toy ny hoe manevika, sempotra na safotra eo ambony kianja. Inona ary ireo fiomanana tokony atao hiatrehana ny taranja « gym » bac ?

Asa & Fianarana
19/05/2023

Tahotra miteny imason’olona : ireo vahaolana hialana amin’izany

Tsy mora tokoa izany mandray fitenenana imason’olona izany. Mora misinda izany fitaintainana izany ho an’ny olona sasany. Ho an’ny hafa kosa mivadika ho fijaliana mihintsy ny tahotra miteny imason’olona ary mety ho lasa sakana amin’ny fivoarana, indrindra ara-kasa. Ahoana ny fisehon’izany tahotra miteny imason’olona izany ary inona kosa ireo vahaolana azo atao ?

Asa & Fianarana
17/05/2023

Fanabeazana : ireo vokatsoa azon’ny zaza tia mamaky boky

Tsikaritra ankehitriny fa lasa variana amin’ny finday sy ny tablette ny ankizy ka manjary tsy liana intsony amin’ny famakiana boky. Fomba fanabeazana tena mahomby amin’ny fikolokoloana ny sain’izy ireo anefa izany. Andeha nge ho resahana ireo vokatsoa azon’ny zaza tia mamaky boky.

Sexualité & Mariage

Tout voir
Moov logo