Notendren'ny Filoham-pirenena ireo senatera miisa 6, araka ny didim-panjakana laharana 2021-060
Ireto avy izy ireo:
-Imbiky Herilaza ( mpitsara)
-Randriamanantenasoa Landy Mbolatiana( mpitsara)
-Andrianandrasana Hajaniaina Tahina (mpitsara)
-Ndremanjary Jean André
-Tsiebo Mahaleo Richard Victor
-Ramanambitana Richard Barjohn

Source : Radio Antsiva