Vous êtes ici

Averina ndray fa niova le structure de ts hita le sujet ! Iza no efa nihinana solafa na tao antrano na tany ivelany?

Par : sanjila
Tohiny....
Tohiny.... Namaly fa afaka ny asabotsy. Tonga ny asabotsy maraina, nandondona izy, ary nampandrosoiko. Nanao casquette, t-shirt fotsy efa somary tonta izay, ary pataloha jean. Fa hitako fa tsara tarehy izy, somary taitra ihany aho, nefa tsy rototra satria solafa no eo anoloako, no sady manana olon-tiana koa aho. Natoroko azy teo avay hatrany izay asa hataony, dia nanomboka izy. Izaho kosa niverina niresaka tamin'ny sipako tamin'ny yahoo messenger tamin'izany. Tazako izy mikofokofoka manadio trano, ary tena mazoto tokoa. Rehefa nanadio ny bibliotheque-ko izy dia tsikaritro fa liana tamin'ireo boky isan-karazany teo, dia nanontaniako hoe misy tianao ve ireo boky ireo? Namaly izy hoe, manana boky fianarana be dia be kay ianao, sady nisento izy. Fa inona no mampisento anao? izaho hoy izy mbola tena te-hianatra nefa tsy afa-manoatra. Dia nanontaniako teo ny mombamomba ny fianarany sy ny faniriany....hay tena tia teny anglais izy, ary mbola mitohy mampiana-tena ao antrano, satria misy boky anglais betsaka koa ao amin'ny patronne-ny. Gaga kely aho, fa tsy toy ny solafa rehetra i Hanitra fa tena manana tanjona saingy ny adim-piainana no tsy nahafahany nanohy ny fianarany.....
Par : sanjila
Tohiny....
Tohiny.... Namaly fa afaka ny asabotsy. Tonga ny asabotsy maraina, nandondona izy, ary nampandrosoiko. Nanao casquette, t-shirt fotsy efa somary tonta izay, ary pataloha jean. Fa hitako fa tsara tarehy izy, somary taitra ihany aho, nefa tsy rototra satria solafa no eo anoloako, no sady manana olon-tiana koa aho. Natoroko azy teo avay hatrany izay asa hataony, dia nanomboka izy. Izaho kosa niverina niresaka tamin'ny sipako tamin'ny yahoo messenger tamin'izany. Tazako izy mikofokofoka manadio trano, ary tena mazoto tokoa. Rehefa nanadio ny bibliotheque-ko izy dia tsikaritro fa liana tamin'ireo boky isan-karazany teo, dia nanontaniako hoe misy tianao ve ireo boky ireo? Namaly izy hoe, manana boky fianarana be dia be kay ianao, sady nisento izy. Fa inona no mampisento anao? izaho hoy izy mbola tena te-hianatra nefa tsy afa-manoatra. Dia nanontaniako teo ny mombamomba ny fianarany sy ny faniriany....hay tena tia teny anglais izy, ary mbola mitohy mampiana-tena ao antrano, satria misy boky anglais betsaka koa ao amin'ny patronne-ny. Gaga kely aho, fa tsy toy ny solafa rehetra i Hanitra fa tena manana tanjona saingy ny adim-piainana no tsy nahafahany nanohy ny fianarany.....
Par : sanjila
Tohiny.....
Tohiny..... Nohadihadiako teo ny fianarany, ny sipany sns... Nianatra tamina sekoly privé Malaza tany aminay izy, saingy mbola vao afaka bepc izy dia nijanona, nefa izy tena mba anisan'ny sangany tany am-pianarana. Nanana sipa izy, fa nony tsy nitohy nianatra intsony dia nanomboka napetrapetrak'ilay zalahy, satria zanaka manan-katao ilay tovolahy. Roa taona izy izay no niasa an-trano. Nalahelo ny tantarany aho dia niteny taminy hoe, raha mazoto ianao dia maninona raha maka bacc? manao cours sns... Dia niteny izy hoe mazoto aho fa tsy manam-bola ange! Dia hoy aho hoe mahafantatra fanaovana cours aho, tsy dia lafo, fa aleo misoratra anarana any ianao, dia manao candidat libre sns.... Dia raikitra teo fa hanaraka ilay cours izy, ary ny nifanarahanay dia ny asa ataony ao amiko no tambiny.....
Par : sanjila
Tohiny... rakitra fa hianatra
Tohiny... rakitra fa hianatra hanao cours izy, isak'asabotsy, ary izaho no hiantoka ny ecolage, izy kosa hiasa hanadio ny tranoko isakerinandro. Dia toy izay ny fiainanay. Izaho tsy nanadala azy, na dia tsoriko aza fa tena tsara izy ary nanintona ahy, satria eo ny maha-solafa, tsy nety tamin'ny eritreritro. Izy rahateo koa mbola vao 16 taona tamin'izany, ka tsy tao an-tsaiko mihitsy ny hanadrakandrana sao mijabaka, sady zanak'olom-pantatra sns ka sao hanala baràka. Izaho sy ny sipako rahateo mbola tena nilamina tsara. Dinganiko ny tantara... nandeha ny fotoana, tena hitako fa matotra be izy ary nianatra tsara, nanala bacc. Indray andro nifoha maraina toy ny fanaoko aho no nahita fa nivaly ny bacc, ary nividy gazety. Tsy tadidiko ny *******ero-ny ka niantso azy aho hoe, tongava aty antrano vetivety fa nivaly ny bacc. Taitra be izy tao amin'ny téléphone, "afaka ve aho?", tsy mbola haiko ho'aho fa tsy fantatro ny *******éro-nao. "Ho avy any aho hoy izy". Afaka fotoana fohy dia nandondona tao am-baravarana izy...
Par : sanjila
Tohiny.... nampandrosoiko izy
Tohiny.... nampandrosoiko izy, gaga aho fa mbola volo nisaritaka sy mbola lena, akanjo lobaka manify sy zipo maintsy somary fohifohy izay no nanaovany, nanaitaitra ahy ny poziny. "Vao avy nanao douche aho izy fa azafady fa mbola lena be ny voloko".. Avy hatrany izy dia maika be hijery ilay gazety teo ambony latabatra, ary niara-nijery teo izahay... tampoka teo nihoraka izy, "afaka aho", misaotra Andriamanitro o! Taitra aho "aiza izany?" nojereko, afaka izy ary mention assez bien, tena gaga aho, fa mahay izy. Nipotrapotraka ny ranomasony, ary niantsampy teny amiko izy, no sady niteny hoe "Misaotra bediabe anao aho", ary nigogogogo nitomany izy....
Par : sanjila
Tohiny.... teto no nanomboka
Tohiny.... teto no nanomboka ny tantara. Arahabaina indry fa afaka soa aman-tsara, faly koa aho, mino aho fa faly be dadanao sy mamanao zao, fa antsoy zareo.... "Misaotra Tojo a" izay no naveriny no sady nitomany mila ho torana izy, tsy hitako izay natao... nanomboka nofihiniko izy, ary notambatambazako hoe mangina fa fifaliana ve dia hitomany e. Nosafosafoiko toy ny manambitamby reny ny lamosiny, nefa mbola nitohy nitomany sy nijojo ny ranomasony. Tsy tonga saina aho, fa ny tanako nanafosafo ny lamosiny io kay tafiditra tao anaty akanjony, satria manify sy nalalaka ilay lobaka. Efa elaela kely vao tonga saina aho fa nofo no safosafoiko fa tsy ny akanjo...nitraka nijery ahy izy, nibanjina toy ny manontany hoe, fa aiza izany tananao izany? Tsy niteny aho, fa norohako ny handriny, dia niondrika ihany izy, ary notohizako ilay safosafo. Tsy fantatro izay nahazo ahy, fa nankafiziko ilay nanafosafo azy, izy kosa tsapako fa somary mihetsika kely miala ilay safosafo, ary gaga koa aho fa tsy nisy soutien tao anaty akanjo tao. Nitraka fanindroany izy, nefa tsy miteny fa ny ranomasony mbola mipotrapotraka... tsy haiko izay nahazo ahy, fa tena tiako be ny nijery ny endriny, ary dia natohoko teo amin'ny molony ny molotro, tsy namaly izy, fa ny masony mbola mitohy mibanjina ahy. Naveriko norohana, ary notohizako, nanomboka henoko nihetsika ny molony, ary niafara tamin'ny oroka tsy an-kijanona. Ny tanako amin'io mitohy manafosafo ny lamosiny, izy rahateo nanomboka tsy nitomany, fa henoko nisento mangina ary nanomboka namihina ahy.
Par : sanjila
Tohiny.... nitohy ny okora,
Tohiny.... nitohy ny okora, ny safosafo, mbola teo am-pitsanganana daholo izany rehetra izany. Nanomboka nankafy na izaho na izy, samy tsy nisy resaka. I balita koa henoko nanomboka nizirizy. Notarihiko moramora nipetraka teo amin'ny canapé izy, nitsahatra kely ny oroka, nifampijery, tsy nisy niteny. Natoniko norohana indray, tsy nandà. Nofihiniko, ary notohizako ny safosafo tao anaty akanjony. Tsy nandà mihitsy izy, fa tena hitako nankafy... tampoka teo naneno ny téléphonen-ny, niantso azy ilay patronne..."Fa aiza ndry?"... novaliany hoe, "nivaly ny bacc dia afaka aho, dia mbola aty amin'ny namako aho, fa misy ilàn'ny madama ve?", " aaa fa manontany fotsiny aho fa tsy hitako tampoka teo ny nalehan-dry, arahabaina zany e! faly be zany dadanareo zao??", ie faly izy fa mbola tsy niantso azy aho, fa mbola hijery credit sns...". "hay, antsoy zareo fa vaovao tsara zany e, antsoiko eo ihany indry rehefa misy ilana e.", .... Tapitra ny resany tamin'ilay patrone, tonga de nenjehiko norohana ny molony, somary nihomehy izy, nefa tsy nandà...
Par : sanjila
Tohiny....
Tohiny.... Nitohy indray ny oroka, nanomboka nifampilalao ny lelanay, tena hitako nankafy na izaho na izy. izaho rahateo efa ela tsy nanoroka sipa satria efa aman-taona tsy nihaona tamin'ny sipako. Izy indray mbola tsy nifanoroka elabe tamin'ilay sipany taloha, fa juste oroka miserana fotsiny (oroky ny zaza hoy izy nihomehy rehefa nitantara ny fiainany taty aorina). Fa ny tanako nitohy nanafosafo ary nanomboka nalefako tamin'ny andilany, manakaiky ny nono, somary henoko mangovitra ny vatany isaky ny manafosafo ny faritra manakaiky ny nonony aho, ary henoko misento lalina izy. Henoko fa tsy te-hijanona amin'ny oroka mihitsy izy, dia notohizako hatrany, ary ny tanako roa koa nitohy nanafosafo ny lamosiny manontolo, sady ningaiko ilay lobaka. Somary menatra izy, ka nosintominy hidina kely, nefa novonjeko ny tanany, dia nasaiko namihina ahy. Tsy nandà izy. Nanomboka nokasihiko ny nonony, nono antonontonony, mbola henjakenjana tsara, ny fahatsapako azy tao anaty akanjo tao. Mandritra izany rehetra izany, dia miridiridy mafy i balita. Taitra be izy rehefa mandalo teo amin'ny nonony ny tanako, fa tohizako foana, ka somary mikonaina izy, nefa tsy manohitra na mandà. Tena excitée be izy tamin'io fotoana io, araka ny notantarainy tamiko taty aorina. Notohizako nolalaovina ny nonony, fa ny molotray tsy mbola misaraka fa mitohy mifanoroka. Izy kosa manomboka mitsamboamboatra, sy misentosento, isaky ny voakitika ny nonony. Nanakiko tamin'ilay canapé izy, ary novahako ilay lobaka, saika tsy nanaiky izy teo, fa noraisiko moramora ny tanany, dia nosokafako ireo bokotra 4 tamin'ilay lobaka, dia hitako nibaribary ilay nono roa mahafatifaty, izy kosa nobanjina ahy tsara. Novonjeko norohana ny nono havia, ary ninono teo aho, henoko izy mankafy, ary dia notohizako nonoina teo, izy kosa hitako mikimpy maso sy mankafy ary tena lasan-davitra tanteraka.
Par : sanjila
Nanomboka nisambioaravoara ny
Nanomboka nisambioaravoara ny tratrany, ny tongony moa efa nisabaka ka natoniko tsara izy, ary nalefako moramora tany amin'ny ranjony ny tanako somary nanafosafo, ary nakariko tsikelikely, nanomboka nikonainaina izy, sady misefosefo be. Mbola tsy niala teo amin'ny nonony aho, fa ny tanako mihamanatona tsikelikely ny elakelapeny. Mitohy misefosefo be izy, sady mikofokofoka. Ary tampoka teo dia nifanotsontsitona, hay tonga ny azy, nefa mbola tsy nisy penetration, na voakitika akory ny rifony. Rehefa tony izy, dia notohizako ihany ny ninono ny nonony, ary nanomboka nakasoko tamin'ny clitoris ny tanako, nanomboka nikonainaina be izy, sady nanampim-bava, sady niteniteny ny anarako hoe, Tojo a Tojo a... Nidina moramora aho, namonjy ny rifony.... nakisako tamin'ny tanako fotsiny ny slip, rifo misy volokely no hitako tao. Novonjeny nosarihina ny lohako, fa tsy nekeko, fa avy hatrany aho dia ninono ny rifony. Tojo a, aoka aloha..... fa tsy namelako, nihorakoraka izy... Tojo a.... Mama a.... hihih Nisamboaravoara be indray mandeha indray izy... dia navotsotro kely aloha
Par : sanjila
Nahatonga fanindroany sahady
Nahatonga fanindroany sahady izy, nanomboka teo dia notohizako ihany ny ninono ny rifony, ary nitohy nikiakiaka foana izy, fa tsy namelako. Asa raha nisy naheno fa izaho moa any amin'ny faran'ny ambony dia tsy nahoako loatra. Notohizako hatrany, tsy nijanona koa ny konainaina sy ny kiakiaka madinidinika.... Farany, nihoraka be izy sady nisintona ahy hoe Tojo a... te hipipy be aho... saika tsy tafala teo amin'ny rifony aho... dia nitosaka avy any ny ranobe... tony ny pompy vaky.... saika feno ny tarehiko... izy kosa mi-gemir be sy mihinjitsinjitra... Mbola tsy nahita sipa nahatonga faratampony ohatran'izany aho... tena gaga sy talanjona. Lena be ny canapé.. Vao vita iny, dia toy ireny torana ireny izy.... navelako haka aina kely..... I Balita amin'io fotoana io dia mihenjana faratampony... lasa teo ny saiko, andeha hasiako ty hoa.... nobataiko izy, nalemilemy be, dia natodiko nasaiko nandady... tsy noesoriko ny slip fa nandramako notifirina avy any aorina. Izy koa tsy nanda mihitsy fa niandry fotsiny.... nasafosafoko de ambava-rifony teo i balita, mando be moa ilay rifo, dia somary malamalama tsara... Nanomboka natsofoko, nataoko moramora, fa nenjehin'ny tanany notohanana aho.... mody nanontaniako hoe marary ve??? dia namaly izy hoe ataovy moramora fa marary be... "ok ty zany ho'aho" dia nataoko tsikelikely... farany nihatafiditra lalindalina kely teo @ 4cm teo... dia nihoraka izy hoe "aoka aloha"....

Pages

Ajouter un commentaire

2 + 3 =
Trouvez la solution de ce problème mathématique simple et saisissez le résultat. Par exemple, pour 1 + 3, saisissez 4.