Vous êtes ici

Averina ndray fa niova le structure de ts hita le sujet ! Iza no efa nihinana solafa na tao antrano na tany ivelany?

Par : tabory
2+7=9
2+7=9
fiber_manual_record vlp-rln
Dernière visite: Il y a 1 month 2 weeks
A rejoint: août 22, 2019
Lehilahy manambady aho,
Lehilahy manambady aho, tantara tena niainako no hambarako amintsika, tsoriko fa tsy anenenako ny niainako azy na dia tsy araka ny fitsipi-piainana aza. 6 taona tany ho any no nitrangan'ny tantaranay ary naharitra 4 taona ny fiarahako tamin'io mpanampinay io, tena nifankatia izahay 2 ary tena nanafina ny fiarahanay sy ny fifankatiavanay ka tsy nisy nahalala mihintsy. Izao no fandehany. Ny niatombohany dia nitady asa izy tao amin'ny dadanay, ka rehefa niasa amambolana tao aminy dia nangatahanay i dadanay hoe aleo izy mba hanampy ana ao antrano, mbola fiakanjo tany ambanivohitra no fanaovany tamin'izany; tamin'ny fotoana mbola niasany tao amin'ny dadanay no nikotiako azy, tsara bika izy na dia fitafy ambanivohitra aza tamin'izany; nanoratra texte tamin'ny fone za dia nasihoko azy hoe : "Mifona aminao za ry T... fa raiki-pitia aminao ary manomboka tsy zakao ilay izy ka ambarako aminao amin'izay, tsy vitako intsony ny mitazona izany ka lazaiko aminao" ; dia nofafany ilay texte de novaliany hoe : " Fa ianao ve adala e, za mpiasa, enao efa manambady,tsy mety izany " ; de novaliako hoe " raha manaiky enao de hotazomintsika ho secret-tsika izany " . "De ahoana izany" hoy izy " Raha tratra de ahoana ? " . " Raha mety enao de hitantsika foana ny tsy ahafantaran'ny olona azy " , de tapitra hatreo aloha ny resaka tamin'iny andro iny. Fa nony andro vitsivitsy taty aoriana dia naveriko taminy ilay faniriako hifankatia aminy tamin'ny alalan'ny texto nifampiresahanay, ka ny navaliny ahy dia hoe : " Manaiky aho fa tsy azonao antsoina hoe mpanampy na mpiasa zany mihintsy za fa tonga de antsoy hoamin'ny anarako ary raha manome vola ana enao dia tsy mila miteny hoe karama fa raha tsy izany dia hiala za dieny izao " Dia nekeko, ary nanomboka teo ny fifankatiavanay sy ny fiainam-pitiavanay roa, ary dia nataonay izay tsy ahafantaran'ny olona fa mifankatia izahay. Tsoriko fa nihanoka an'izany fitiavana izany aho ary i T.... no nahitako sy nananako experiences sexuelles. satria izay tsy nataonay mivady dia taminy no nifanaovako azy, satria fomba amampanaon'ny mpivady no ifanaovako amin'ny vadiko tahaka ny rehetra - positions standard; fa miaraka amin'ny T... kosa dia toutes les positions possibles et actes sexuelles possibles no nifanaovanay, ary na izy aza dia nahavita niteny tamiko hoe " De zany rehetra izany ve tsy vitanao tami'ny vadinao ? " ; " Tsy ataonay hoy aho na dia nisy fotoana aza nanadrana izahay dia tsy mety aminy de najanona sady za koa tsy te hi-forcé azy , fa aminao ve hoa mety aminao ireny ataontsika ireny ? tonga de lazao amiko hoa fa za tsy te hanery anao koa raha tsy tianao ataontsika an !! Fa tsoriko aminao hoa ry T... fa za tsy misy fadifady izany eo amin'ny fiainako fa manaja kosa izay angatahanao na ny tsy mety aminao ". De hoy T... tamiko " Tena tiako be ireny ataonao amiko ireny ary tsy nampoiziko hoe azo atao eo amin'ny fiarahan'ny mpifankatia ny hoatrireny ; tena sambatra be za hanaovanao an'ireny, tena tiako be le izy " . " De azoko tohizana ve hoa zany ny fanehoako fitiavana anao sy ny fanomezana fahafinaretana anao " ; De zao no navaliny : " Tsy mila za irery no omenao fahafinaretana fa enao koa mila mahazo an'izany ary ze tianao koa de hataoko aminao ." Tsy nampioziko io valiteniny io tamin'izay ka norohako izay tsihizy izy tamin'izay ary niafara tamin'ny RS foana ny resakay rehefa tafaraka irery izahay na miakanjo na tsy miakanjo. Matetika ny fiarahany dia rehefa lasa miasa sy mianatra ny ankizy no mihanoka fitiavana izahayzay za vao mandeha miasa taty aoriana satria efa nipetraka tao aminay i T.... Nisy fotoana tamin'izany, tsyy misy mody atoandro ny ankizy fa madama mijanona any ampesana manao heure continue, dia mahavita mijanona ao antrano maraina za mihanoka fitiavana, ary tsy miakanjo izahay roa. Arakaraka ny fotoana no ampiasainay fimailo na tsia. Fa rehefa i T... no miteny hoe tsy mampiasa isika androany (fimailo) ...... eritrereto kely hoe tahaka ny inona ny fahafinaretana azo tamin'izay fotoana izay. Misy fotoana mahavita in-4 za ary tera-tsemboka foana vao tafala eo, ny azy tsy ferana intsony ny isany ( izay no mahagaga amin'ny vehivavy rehefa comblé sexuellement izy), ary raha azony atao dia tsy havelany hiala teo amboniny ianao. Misy fotoana izahay ao andakozia no manao mitsangana, mifanatrika na manome lamosina izy, mifandimby mifampinono na mitsangana na matory ary niaraka tamin'i T... no nahaizako sy nananako fahafinaretana tamin'izany ; tamin'T.... no nahaizako nitazona éja*******ation nefa raha miaraka amin'ny vadiko za dia vao tonga ny azy de tonga koa ny ahy. Misy fotoana koa i T.... izay nisaorako azy koa fa rehefa te hanao RS fotsiny za de omeny. 4 taona no niarahanay nifankatia sy nihanoka RS ary samy hafapo izahay tamin'izany, tena nitsotra tamiko i T... fa tsy nanenenany ny niarahany tamiko na dia samy nihaiky azy izahay 2 fa tsy misy ny hoavinay. Mety hanontany ny sasany amintsika mpamaky hoe inona avy ny positions nataonareo ? Valiny : izy rehetra afatsy ny penetration anale, efa saika nisy io fa naharary azy ny vao nampidirina dia najanonay na dia samy te hanandrana aza izahay. Indrisy anefa fa kay i T.... efa nanana aretim-po nitaiza azy ka nidaosin'ny fahafatesana izy taty aoriana rehefa naka rivotra kely tany amin'ny Ray aman-dreniny izy tamin'izay ary rehefa nande nandevina tany izahay vao fantatro ny fisian'io aretina io. Alahelo tsy nisy toy izany ny ahy ary gaga avokoa ny olona rehetra ny amin'izany : tao antrano, tany ampiangonana, teo ampiasana , teo amin'ny fiaraha-monina hoe fa naninona ilay rangahy ity no malahelo tahaka izao, de mody navaliko hoe tena nahavita nanampy "anay " tanteraka i T.... tato antranosy tamin'ny fiainana, de hay ve hoy ny olona nefa tsy fantany !!!! Izay ny tantarako niainako niaraka tamin'i T.... Tsy naka mpanampy intsony izahay ary tsy nety naka intsony aho satria sao tsy mitovy amin'i T... izay hoavy eo ka hanahirana, asa ...!!! Laingo
Par : tsoutsou k'hen
tiko b mints ny anah le atw
tiko b mints ny anah le atw otrin'reny ah, za mants ef az atw we solafa iany. indray mande zay nis vadina madama niasak ,itak we excite b ref zah l av aw am'douche iny, niten2 anah iz tam'zay d nekek, d tong d rs vw niatombk f ten matsir zan a
Par : Barety
Izahay dia nanana mpanampy
Izahay dia nanana mpanampy iray izay mbola tsy ampy taona.izy io no tonga tato aminay, izaho moa dia olona.masiaka endrika ka sarotra amin,ny vehivavy ny manantona ahy. Indray andro nanala ny volo manodidina ny balitako aho no niditra tampoka ilay mpanampy, taitra aho fa nampandrosoiko ihany izy nony avy eo tsy fantatro na nijery izy na tsia fa ny nataoko ihany no nataoko. Indray mandehakoa anefa dia trtrako tavela tao amin ny lecteir ny dvix porno avy nojeren, ikala, indray andro koa dia tratrako nijery film x t@ phone izy. Tspako fa tena te hanao ity vehivavy ity, ka nisy nandramako nokitihina ny vodiny, ary tsy tezitra izy fa toa manendry. Nisy fotoana indray niajera izy dia nosy naharary azy ny valahany, ka dia niseho ho mpanotra aho, noriko ny elanelapeny, nasindako ny zipony, naidiko kely ny silipony, tsy tezitra izy fa dia navelany hanao izay nataoko teo aho. Taty afara rehefa feno taona.ikala dia nampianariko ny fotoana tokony hampidirana sperma, no hazavaiko azy fa rehefa mandomando ny siliponao dia tonga eo amin ny fotoana maha bevoka tanteraka ianao.izay. nony afaka roa amdro dia nanotaniako izy hoe efa mando ve? dia hoy izy hoe an an.dia gaga aho satria tokony ho efa periode d ovulation.ikla. tsy mampino hoy aho izay fa aho ho tsapaiko dia nohatoniko.izy ary novahako ny bragetiny dia natsofiko tany anatin ny silipony ny tanako, ary notsapaiko fa tena maina tokoa. Dia nesoriko mihintsy ny silipony ka nampqndriako teo amparafara ary nosafoiko sy njereko tsara nny foriny fa tena maina. Dia natsngko izy ary nampitodihako afara hankafizako ny vodiny. Dia hoy aho hoe tsara izany bikanny vodinao izany. Nampidriko nu siliponu dia lasa namonjy asa aho. Taty afara indray dia nesoriko ny silipony ary nampipetrahako izy sahala amin hipipy ireny hitako tena menakely olay ******* dia tapakevitra aho fa hanao dia samy mipetraka izahay ary dia nampiadiana teo ny raha, nanovokovko mafy izy mba hidiran ny ******* ao amin ny foriny fa ilay posiition nay tsy namela izany ka voatery namonjy farafara maika izahay vao tonga teo dia nosokafany ny fe dia nampitazoniko azy ny latako mba haiditrany ao amin ny foriny dia natsofiko mafimafy fa tena vao vierge izy an. Nididitra ny rha vetivety dia nivoaka nataoko teo aminny kibony
fiber_manual_record vlp-rln
Dernière visite: Il y a 1 month 2 weeks
A rejoint: août 22, 2019
tsoutsou k'hen ,Salut, mba
tsoutsou k'hen ,Salut, mba tantarao misimisy kokoa aky a ! de Vlp-rln
fiber_manual_record Top secret
Dernière visite: Il y a 3 years 1 month
A rejoint: novembre 1, 2019
.
.
fiber_manual_record Top secret
Dernière visite: Il y a 3 years 1 month
A rejoint: novembre 1, 2019
Nena nisy piasanay vaovao zay
Nena nisy piasanay vaovao zay fa vo premier jour d'efa tafihako tao am pandrinany fa mbola le kizitina be reny hoe etsoko vonjeo eo... Na de zan aza tsapaka isan andro fa teo amin 4 eme jour teo rendrika midodo be kala za ko ratsy saina efa nanomana fandraitra anah seringue reny taty amposiko fa natsatiko mitsivalana miampita loha nonony natahotra za sody taitra kala ka tsy nasoriko ny akanjony fa tonga de tsatohako miaraka soutient sy ny akanjony any, mbola tsy tafafoha kala ka naingako ny akanjony de naka fandraitra hafa za de naletiko mahitsy be mitsatoka any anaty lohan nonony, taitra kala de somary nihemotra sady tonga de nisotominy le fandraitra... Mody lalavoka teo nonony de naha fandraitra hafa za fa notsatotsatohako teo nonony havanana efa impolo... Sotominy le fandraitra de niteny izy hoe za nga kisoa no ataona otranio fa teneniko amin dada sy mamanao enao rampitso...
fiber_manual_record Top secret
Dernière visite: Il y a 3 years 1 month
A rejoint: novembre 1, 2019
Nifona teo za de mody tsy
Nifona teo za de mody tsy nanadala anazy za nandritra ny herinandro , nanomboka mois d octobre iny otrany nafana be ny andro ka nanao akandro manifiny kala. Debardeur no nanaovany tamin zay mampiseo fotra ny rehetra efa lasa matory fa izy mbola manasa vilia za mijery tele, vita ny sasa vilia de lasa otrany nisy niantso tamin telephone izy ka nandritra izy niresaka amin n******* amin telephone izy izy no nitolomiko avy aty aoriana izy, tsy niteny izy fa tohizany resaka amin telephonany napidiriko tany anaty akanjony tanako de nolalaoviko teo ny nonony.
fiber_manual_record Top secret
Dernière visite: Il y a 3 years 1 month
A rejoint: novembre 1, 2019
Rehefa veo mo samy nidodo
Rehefa veo mo samy nidodo amin fandrinany ian fa ny ampitson iny mbola nanao le debardeur manify iany izy misakafo vo maraina de mofo dipaina sy dobera mo no sakafo tamin zay ka nampiasa antsy anosorana dobera an le mofo,
fiber_manual_record Top secret
Dernière visite: Il y a 3 years 1 month
A rejoint: novembre 1, 2019
nahita fotsany sy kibony za
nahita fotsany sy kibony za somary lasa bebe kibo depuis niasa tato aminay de ozy za hoe lasa be kibo a, sady nolalaovoko tamin le antsy fotsany , ie ozy kala, mila tsatohinao amin antsy iny amin zay mivoka tao daoly rivotra. Nimeme teo de lasa za namonjy ny asako...

Pages

Ajouter un commentaire

1 + 10 =
Trouvez la solution de ce problème mathématique simple et saisissez le résultat. Par exemple, pour 1 + 3, saisissez 4.