Vous êtes ici

Salut e, nankaiza ilay resabe fa voafafa? Ity misy groupe e! Voil… quoi, ce qui va nous faire du b‚n‚fice dans le futur. Y a moi, Bruce et Shinato + d'autres moins connus pour le moment! 15 membres actuellement fa je vous invite hoe hiditra ao. Ciao les gens.

fiber_manual_record non identifié
Dernière visite: Il y a Jamais
A rejoint: juin 13, 2018
BD Gasy Revirevy
samy mitazona ny hevitrareo nareo, fa na izany aza marina ireo lazain'ireo hoe ny bd franco belge no misy azo hisafidinana kokoa eo @ lafin'ny bd.
Raha mbola tanora dia tia an'ireny bd comic marvel strange hulk sns..ireny satria ao anatin'ny tia adiady ny tanoro, la loi de la nature ao anatin'iny tanora ny gidragidra.mitovy ireo bd manga ihany io, gidragidra sns... Fa raha halalinina ny votoatin'ireny tantara ao anatin'ireny dia fehiny tsotra no azo lazaina fa resaka VAROTRA SY FANJAKAZAKANA NY KOLONTSAIN'ILAY FIRENENA MANAO AZY. Fampitahana ny olona fa matanjaka ilay firenena, fanaovana pub @ alalan'ny film sy bd sy fitaovana vokatr'izy ireo, avion, voiture , maison gezabe, pouvoir suranturel sns... A@pisehonan'ny @ alalan'ny sary mihitsy ny bd maha dynamique hampanaitra ny tanora. Efa indrustria ngezabe mihitsy ny edition bd any UE sy Japon ary lasa machine mihitsy ny mpanao sary. izany hoe tsy dia lasa art intsony fa resaka VAROTRA SY VOLA. Ary hamapehana haingana sy ahazahona vola haingana dia haingana dia namoronana logiciel mihitsy mba hahamora ny fanaovana sary, ka ny machine indray no miasa kokoa noho ny olombelona. Ao anatin'ny la loi du march‚ dia surproduction dia manapotika ny varotra ny adversaire. Ny amerikanina no nanaparitaka ny internet ny com*******r , ny logiciel sns... Ary tsy gaga mihitsy aho raha misy ny surproduction eo @ lafin'ny bd ankehitriny, tena faninana tokoa anaie izahay mpamaky mijery ireto bd feno erakain'ny gde surface ireto ary tena mitovitovy daholo no hita fa dia influenve bd comic aamerikanina no betsaka, fantaisy superheros, manga isank-karazany, ka hany ka malaina no mividy satria na ireo sary ao anatiny aza dia makaleo be fa dia adiady, , ny couleur amin'io dia machine daholo no miasa fa mangatsiaka be ny couleur mitovitovy daholo.
Dia hoy izahay manontany tena hoe dia hisy hividy ve ireny bd ireny.Tsy mino mihitsy aho fa io moa dia misy technique eo lafin'ny varotra fa raha mahalafo 1000 exemplaires fotsiny dia mety efa miverina ny vola, ny banques rahateo mi exiger resultat, ka voatery mamaoka bd betsaka ny editeur ka izay manambitana ihany no tena mety mahalafo betsaka.
Tsy any @ resaka qualit‚ ohatran'ny taloha intsony izany ny bd @izao fotoana fa dia resaka quantit‚, ka izay no mahatonga ireo qualit‚ ny bd sasany izay m‚diocre, tsy miraharaha na tsara na ratsy fa dia avokan'ny editeur foana, ny azy ny VOLA MIODINA HAINGANA ihany fa tsy raharahany izay qualit‚ ny asa izany.
Ka ireo izay tena mikaly sary be ireny no ho voa satria tsy mahadry bd heri-taona na roa taona ny editeur satria manimba ny march‚ ny fivoahan ela ny bd @ courrence ny varotra napetraky ny amerikanina sy Japon @ fanaovana bd haingana be @ alalan'ny logiciel namboarin-dry zareo.

Humainement, dia tsy possible mihitsy ny ahavitana bd iray isam-bola,na roa volana na 4 mois aza raha tsy hoe mi drogu‚ angamba, na maka olona maro manao ilay bd toa ny ataon'ny manga sy industria amerikanina maro.Nefa ny bd franco belge dia mba ahazahoana ny tena qualit‚ dia heritaona na roa taona no ahavitana bd iray, ary io no tena tokony ho izy @ raha olona naturel

Ary raha dinihana dia tena asa sarotra ny bd satria hitako tany @ blog iray izay fa ireo mpanao bd dia miasa minimum 12 h na 16h par jours. Handramo ange ianao mipetraka @ seza manao sary eo @ ireo ora ireo ary aman-taonany e, ka tsy gaga aho raha betsaka ireo mpanao bd maty voan'ny cardiaque, cancer ob‚sit‚ na avc na aretin'ny lamosina sy tanana, na misy jamba mihitsy aza. Ary tsy dia gaga koa aho izany raha vitsy no ela velona ny mpanao bd, raha tsy manao sport angamba sy mahay madanjalanja ny fotoanany

Ny misy aza hoe ela velona dia mino aho fa betsaka ireo no didina @ aretina sns... na mihinana fanafody mampahery sns..., na dia niala andaharana mialoha vao mitombo taona dia manakarama tanora mpanao sary hanohizany ny bd any.
fiber_manual_record non identifié
Dernière visite: Il y a Jamais
A rejoint: juin 13, 2018
BD Gasy Revirevy
Marina izany ny bd amin'izoa fotoana sy dessina anim‚ dia manimba ny tanora fa fa adiady saritaka lava, izany no mahatonga ny tanora amin'izao fotoana mivary lavo daholo sy tia adiady eran-tany.Ho gaga ve raha mananotanona any ady lehibe fahatelo, satria noho ny media mandefa an'ireny film dessin anim‚ bd korontana sy ady lava sy resaka sorcelerie, sy pouvoir surnaturel sy bokon'ozatra, sy ny ny hatsaratarehy sns.. Ireny manga sy bd amin'izao fotoana dia manimb any tanora @ toe-tsaian tia korotana.Jereo ny fiana'izao tontolo izao @ izao fotona e, dia mazava aminareo ny antony.
fiber_manual_record non identifié
Dernière visite: Il y a Jamais
A rejoint: juin 13, 2018
BD Gasy Revirevy
comic _san//// Izay filazanao azy fa ny hitanay mpamaky dia io novelabelariko io. Ary betsaka ny mpamaky bd taloha na ankehitriny aza dia kivy @ bd amin'izao fotoana. Ngidraka daholo ny akabeazany, Sy dia misy lesona firy fa vao mamaky kely dia resaka pouvoir kidraka no be dia be.
Hanontanio ny manodidina anao, fa fanina mihitsy ny mpamaky @ ireto bd mitovitovy daholo eny an-tsena.Henoko matetika ilay hoe crise ny bd, ka sujet mitovitovy daholo no hita no mitovitovy koa ny sary, ka aiza no tsy hihena ny mpividy.Izahay tsy sp‚caliste fa mijery ny maso dia izay no hita.
fiber_manual_record non identifié
Dernière visite: Il y a Jamais
A rejoint: juin 13, 2018
BD Gasy Revirevy
Lasa bas niveau be le ady hevitra rehefa notohizanao ry mpamaky. Mamaky ihany enao fa mijery sary fotsiny kay. Noheveriko fa mba nianatra ka mahay mamakafaka fa kay eee. Mahamenatra izany, tsy mifidy tarehy tokoa ny avenranana. Tohizo eo ary aloha ny ady hevitra bas niveau anao ry mpamaky. Ndriiii.
fiber_manual_record non identifié
Dernière visite: Il y a Jamais
A rejoint: juin 13, 2018
BD Gasy Revirevy
comic_san//////Hita be amin'ny fanehoan-kevitrao fa zatra manambany olona ianao. Mba ovay amin'izay ity toe-tsaintsika gasy ity mihevitra fa ambony noho ny hafa e, he ity firenena fa mahantra fadiranovana noho izao santionan'ny toe-tsainao izao.Ianao ange tsy ho vazaha mandrakizay e. Vokatry ny famakianao ny bd vazaha gidragidra koa ny mahatonga izany tsy misy fanabeazana firy na fanajana olona aza tsy hainao akory amin'izao fanambanianao olona toa izao.Hita amin'ny fanehona-kevitrao fa misy complexe be ianao, be zizo be.Eo @ manodidinao anao angamba tsy dia henoinolona teny loatra ka lasa be zizo, eo koa moa ny bd izay vakianao io izay manosika anao tonga amin'izao toe-tsainao izao. Soava tsaraha dia tohizo ilay be zizo. Na dia efa tsy misy lecteurs mamaky ny bd anareo intsony aza dia tohizo ihany ny bd zizo.
fiber_manual_record non identifié
Dernière visite: Il y a Jamais
A rejoint: juin 13, 2018
BD Gasy Revirevy
oay letie, ary toa efa lasa lava be ny adi hevitra tato koule, tara be za zany.

Tena mbola varina niasa mafy de zao vao mba nadalo teo indray.
Ary ra sakabe oa tena tsy manao afa tsy ny miantsy ady ahy e.Fa misy inona loatra koule.

Tohizo ny bd anareo fa izahay miasa mangina, ny vokatra no mikoty zao, ho hitanay eo ny vokatry ny bd avoakanareo.izay mitazana fotsiny.

Ary lasa resaka vendrana sy dondrona sy salaka sisa no adi hevitra marina.Ianareo ve tsy mahay raha tsy mifanasa vangy e.Tsss, mampalahelo ilay resaka bd gasy, mifanasa vangy lava. Mila mirevisy sipa lisan'ireo fa tsy ampy fitiavana angamba de eto no manala vokona.
fiber_manual_record non identifié
Dernière visite: Il y a Jamais
A rejoint: juin 13, 2018
BD Gasy Revirevy
Farahaingo<<<<<< Tsy we tsy maintsy mahalala ny fomba niandohan'ireo desinatera tafavoaka ireo, fa tokony ahalala kely ny tantaran'ny bd erantany na izany aza, mba hafahana manintsy dia.Izy ireo mantsy efa mamnana ilay expr‚rience, ka mba tsy hande any @ tsy izy de mila fantarina ihany ny lalana nalehan-dry zalah an.
Tsy we koa tsy afaka mampivoatra ny talenta ny mpanao bd iray raha tsy mahalala ny asan'ireo , fa kosa en plus ny nianaran-tena ny fahalala na kely ihany azy ny asany.
Misy koss ohatra ny lalan'ny fanaovana sary universel tokony arahan'ny tsi111, na stila realista io, na mampme na abstrait na etsetsa e, avy eo moa afaka mamorona zay tiany atao @s tilany ny desinatera.Vao may moa tsara raha tonga de mahita ny stila ny manokana le desinatera raha tsy mandalo reo lazaiko reo. Na Ty aza nge Rafaraingo mba ni inspiraka shuinten, Hermann, Gir etsestsa ihany ee, donky ty koa aza ni inspiraka an'ireo desinatera ireo fa tampoka teo ni inspiraka an'i Anselme indray.
fiber_manual_record non identifié
Dernière visite: Il y a Jamais
A rejoint: juin 13, 2018
BD Gasy Revirevy
Farahaingo
tena ary naka inspiraka Hermann talou kou eo tena mody adala eo, indindra fa resaka hachure.
fiber_manual_record non identifié
Dernière visite: Il y a Jamais
A rejoint: juin 13, 2018
BD Gasy Revirevy
ity sakabe ty de mihevitra ny olona azo varotana @ sakabe loha.
Dokadokafan'i lery ery hoe misy bandy any anindratany mahay sc‚nario ee, secret defense eee.Be lazao fotsiny, na ilay sc‚nario aza tsy hita hoe aiza.Isika gasy hoa de voalohany raha hiresaka fa raha vao action zero. Ary zah mino fa na editiona za mbola ho tadiavin'io bandy io. De in foana koa ity fandotona ity hoe mpanao bd ny tana tia tena e, sy tia vola e.Nareo mpanao bd any @) faritany ve de tena manana complewxe mihitsy sa ahoana e.Avelao any izany resaka avy any anidrana sy tana izany fa mandrangitra mampiady olona fotsiny no ataon-dry zalahy sasany eo. Iza moa no nitarika an'ilay izy teo fa tsy ilay bandy mpirevy bd nilaza fa nitantana vava ny bdiste tana nahazo prix nokarakarian'i amerikanina i Nary. Prix iray ve no azo dia mitabatabata eraky ny forum, asio fanetretena hoa fa mandreraka be ny mizesta erak'ity forum ity hoe mafy be ny any @ faritany e, sns...
Ndao ary hoe isantsika eto ny prix international azon'ny mpanao bd sy karkaniny avy any @ faritany sy ny avy eto tana mba ho hitako eto. Fa tonga de vita matavy daholo lisany avy any @ faritany miseo mizeta be eto reo.
fiber_manual_record non identifié
Dernière visite: Il y a Jamais
A rejoint: juin 13, 2018
BD Gasy Revirevy
raharaha claudine, famonoana olona ataon ny dahalo, vahoaka atao sorona, fangalarana harem pirenena sns... mlay kosa raha atao BD

Pages

Ajouter un commentaire

14 + 5 =
Trouvez la solution de ce problème mathématique simple et saisissez le résultat. Par exemple, pour 1 + 3, saisissez 4.